top of page

Per què triar els serveis de ACBKING 

Why choose ACBKING services

Por qué elegir los servicios de ACBKING

01.

Our team of collaborators are all experts in their respective areas with more than 25 years in the banking sector. 

El nostre equip de col·laboradors són tots experts en les seves respectives àreas amb més de 25 anys en el sector bancari

02.

We are the door to your projects, your illusions, trust yourself, trust our professionalism throug your expert advisors, and lawyers.

Nosaltres som la porta als seus projectes, les seves il·lusións, confiin en si mateixos, a confiar amb la nostra professionalitat a través dels seus experts assessors i advocats. 

03.

Totally confidential and personalized treatment with documents signet by the parties.

Tracte totalment confidencial i personalitzat amb documents de NDA firmats per les parts. 

04.

The PROVIDER, MONETISER, are located, mainly in Switzerland. 

El PROVEDOR, MONETITZADOR, estan ubicats, principalment a Suïssa. 

05.

The minimum capital of financing operations is a €50,000,000, without any limit, your need is your ceiling. 

El capital minim de les operacions de finançament, es de 50.000.000€, sense tenir cap límit, la seva necessitat, és el seu sostre. 

bottom of page